אסקו:
איכות סביבה

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

אסקו ישראל הינה חברה יזמית בתחום האנרגיה המבצעת פרויקטים להתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל אשר מניבים רווח ללקוח מהיום הראשון!    
החברה יוזמת, מממנת ומבצעת פרויקטים בהתייעלות אנרגטית. זאת באמצעות הטמעת טכנולוגיות מתקדמות וניהול צריכת האנרגיה.
אסקו ישראל מממנת את מלוא ההשקעה ומתחלקת בחסכון באנרגיה המוכח עם הלקוח, זאת באופן מיידי וללא כל השקעה מצידו.
הפרויקט מתבצע ב- Turn Key מלא ע"י אסקו. 

לחברת אסקו ישראל  ISO 9001:2008 

אסקו ישראל - ההשקעה שלנו היא החיסכון שלך

אסקו ישראל - התייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל
התעיילות אנרגטית - מגדילים את הרווח
שלך על חשבוננו