אסקו ישראל - חלוקה והספקת חשמל

דנה אסקו יוזמת, מממנת, מנהלת ומתחזקת את הפרויקט לכל משך תקופת ההסכם עם הלקוח. חידוש ושדרוג מערכות 
החשמל (לרבות ביצוע של  מעבר ממתח נמוך-למתח גבוה והקמת חדרי אנרגיה) 
הגברת אמינות אספקת חשמל-בטיחות נאותה
תחזוקה וניהול מקצועי (ליווי ע"י מהנדסים)
גבייה מדויקת במונים ממוחשבים בקריאה מרחוק
הקמת מערכת מאזן אנרגיה
עבודה ומתן שירות עפ"י ספר אמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
שירות איכותי אשר כולל:
טיפול בתקלות בזמן אמת
מרכז שירות אנושי 24 שעות
מרכז גבייה ארצי
דנה אסקו הוקמה בשותפות עם האירגונים הכלכליים האזוריים :משקי הדרום, משקי הנגב ומשקי הרי יהודה וחברת אסקו ישראל, במטרה לחלק חשמל לקיבוצים באזורים אלו עפ"י מתווה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
החברה פועלת כחברה יזמית המתבססת על החוסן הפיננסי של השותפים מחד ועל המקצועיות, הניסיון והיכולת הביצועית של אסקו ישראל מאידך.
החברה משדרגת את תשתיות החשמל בקיבוץ במטרה ליצור מערכת מניה חכמה המאפשרת גביה מדויקת וחיסכון בהוצאות החשמל לצרכנים.
אחריות  החברה  לבצע  סקר חשמל מקצועי.
המודל העסקי של דנה אסקו כולל השקעה משותפת במיזם והתאמתו  לצרכנים המיוחדים של הקיבוצים.
לוגו: אסקו, משקי הדרום, משקי הנגב
    ביצוע סקר תקינות מערכת חלוקה והספקת החשמל בקיבוץ.
    הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
    קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה.
    מאזן אנרגיה.
    התראות על צריכת אנרגיה מוגזמת.
    שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה א+ב+ג'.
    החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.
    התקנת רשת חלוקה, שילוט עפ"י תקן.

חלוקת חשמל קיבוץ פלמחים

    ביצוע סקר תקינות מערכת חלוקה והספקת החשמל במושב.
    הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק לצורך:
    קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה.
    הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות 24 שעות)
    שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנת משנה א.
    שדרוג לוחות חשמל.
    הגדלת חיבור חשמל.

חלוקת חשמל קיבוץ פלמחים