אסקו ישראל חלוקת חשמל

חלוקת ואספקת חשמל

אסקו ישראל  הינה חברה יזמית בפריסה ארצית. אסקו ישראל יוזמת מתכננת משקיעה מממנת ומנהלת בturn- key  מלא את משק החשמל, לרבות ביצוע תחזוקה על פי אמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל. לחברה לקוחות במגוון יעודי רחב לרבות מבני מגורים, מתחמי פנאי ונופש, מפעלים, מתחמים עירוניים ישובים קהילתיים, קיבוצים ועוד.

 אסקו  בעלת רישיון חלוקה מטעם הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
 אסקו הינה בעלת ISO 9001 לחלוקה והספקת חשמל.
 אסקו יוזמת, מממנת, מנהלת ומתחזקת את הפרויקט לכל משך תקופת ההסכם עם הלקוח.

 הגברת אמינות אספקת חשמל-בטיחות נאותה
 תחזוקה וניהול מקצועי (ליווי ע"י מהנדסים)
 גבייה מדויקת במונים ממוחשבים בקריאה מרחוק
 הקמת מערכת מאזן אנרגיה
 עבודה ומתן שירות עפ"י ספר אמות המידה של הרשות לשירותים   
  ציבוריים חשמל.
 שירות איכותי אשר כולל:
 טיפול בתקלות בזמן אמת
 מרכז שירות אנושי 24 שעות
 מרכז גבייה ארצי

חלוקה ואספקת חשמל בקיבוצים, מבני משרדים, ישובים כפריים, קריות חינוך ופנימיות, עיריות, מתחמי נופש ופנאי

ביצוע סקר תקינות מערכת חלוקה והספקת החשמל בקיבוץ .
הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה. (ומאזן אנרגיה)
שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה א+ ב 
החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.
התקנת כבלי תע"מ רשת חלוקה עילית, שילוט והכוונה עפ"י תקן.
גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
הקמת חדר חלוקת חשמל לשכונה חדשה. (ג')
חיזוק קו חלוקת חשמל שכונה מזרחית.
הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות 24 שעות)

חלוקת חשמל קיבוץ כפר החורש

אסקו ישראל יזמה ומימנה את הפרויקט לרבות ניהול הקמה וגבייה:
תשלום חשבון החשמל לחברת החשמל
הנפקת חשבונות חשמל לצרכני החשמל
גבייה שוטפת מצרכנים
התקנת מערכת SMART GRID לניטור וניהול צריכת אנרגיה

 חלוקת חשמל - בנין דירות נוף המפרץ אילת

ביצוע סקר תקינות מערכת חלוקה והספקת החשמל בקיבוץ .
הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה. (ומאזן אנרגיה)
שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה א+ ב 
החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.
התקנת כבלי תע"מ רשת חלוקה עילית, שילוט והכוונה עפ"י תקן.
גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
הקמת חדר חלוקת חשמל לשכונה חדשה. (ג')
חיזוק קו חלוקת חשמל שכונה מזרחית.
הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות 24 שעות)

חלוקת חשמל בעיריית קריית ביאליק - קריית חינוך אורט וקאונטרי קלאב אפק

הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה. (ומאזן אנרגיה)
שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל.
החלפה וחיזוק עמודי  חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.
התקנת כבלי תע"מ רשת חלוקה עילית, שילוט והכוונה עפ"י תקן.
גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות 24 שעות) 

 

חלוקה והספקת חשמל - ישוב הדסים בשרון (פנימייה וישוב כפרי)

הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה. (ומאזן אנרגיה)
שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל.
החלפה וחיזוק עמודי  חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.
התקנת כבלי תע"מ רשת חלוקה עילית, שילוט והכוונה עפ"י תקן.
גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות 24 שעות)  

חלוקה והספקת חשמל ישוב נחלת יהודה (פנימייה וישוב כפרי)

הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה. (ומאזן אנרגיה)
שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל.
החלפה וחיזוק עמודי  חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.
התקנת כבלי תע"מ רשת חלוקה עילית, שילוט והכוונה עפ"י תקן.
גיזום ענפים מסוכנים על קווי רשת ופינויים.
הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות 24 שעות) 

חלוקת חשמל קרית חינוך שעלבים

    ביצוע סקר תקינות מערכת חלוקה והספקת החשמל בקיבוץ.
    הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק שמספקת:
    קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה.
    מאזן אנרגיה.
    התראות על צריכת אנרגיה מוגזמת.
    שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנות משנה א+ב+ג'.
    החלפה וחיזוק עמודי חשמל לא תקניים ושיפוץ לוחות חשמל.
    התקנת רשת חלוקה, שילוט עפ"י תקן.

חלוקת חשמל קיבוץ פלמחים

    ביצוע סקר תקינות מערכת חלוקה והספקת החשמל במושב.
    הקמת מערכת מניה ממוחשבת בקריאה מרחוק לצורך:
    קריאה מדויקת של צריכת האנרגיה.
    הקמת מערכת תחזוקה שנתית (שירות 24 שעות)
    שדרוג, שיפוץ, בינוי וניקיון חדרי חשמל בתחנת משנה א.
    שדרוג לוחות חשמל.
    הגדלת חיבור חשמל.

חלוקת חשמל קיבוץ פלמחים

אסקו ישראל - חלוקת חשמל

אסקו ישראל יוזמת, מממנת, מנהלת ומתחזקת את הפרויקט לכל משך תקופת ההסכם עם הלקוח. חידוש ושדרוג מערכות 
החשמל (לרבות ביצוע של  מעבר ממתח נמוך-למתח גבוה והקמת חדרי אנרגיה) 
הגברת אמינות אספקת חשמל-בטיחות נאותה
תחזוקה וניהול מקצועי (ליווי ע"י מהנדסים)
גבייה מדויקת במונים ממוחשבים בקריאה מרחוק
הקמת מערכת מאזן אנרגיה
עבודה ומתן שירות עפ"י ספר אמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
שירות איכותי אשר כולל:
טיפול בתקלות בזמן אמת
מרכז שירות אנושי 24 שעות
מרכז גבייה ארצי
אסקו ישראל חלוקת חשמל הוקמה בשותפות עם האירגונים הכלכליים האזוריים :משקי הדרום, משקי הנגב ומשקי הרי יהודה וחברת אסקו ישראל, במטרה לחלק חשמל לקיבוצים באזורים אלו עפ"י מתווה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
החברה פועלת כחברה יזמית המתבססת על החוסן הפיננסי של השותפים מחד ועל המקצועיות, הניסיון והיכולת הביצועית של אסקו ישראל מאידך.
החברה משדרגת את תשתיות החשמל בקיבוץ במטרה ליצור מערכת מניה חכמה המאפשרת גביה מדויקת וחיסכון בהוצאות החשמל לצרכנים.
אחריות  החברה  לבצע  סקר חשמל מקצועי.
המודל העסקי של דנה אסקו כולל השקעה משותפת במיזם והתאמתו  לצרכנים המיוחדים של הקיבוצים.
לוגו: אסקו, משקי הדרום, משקי הנגב