תרומה לקהילה ולסביבה

בתום מילוי הטופס ניתן יהיה לקבל קובץ pdf אודות 
תרומת אסקו לקהילה ולסביבה:

הפרוייקטים שבוצעו:

   התייעלות אנרגטית במשאבות מים ע"י התקנת ווסתי תדר
   התקנת מערכת SMART GRID לניטור וניהול צריכת אנרגיה

 
פרוייקטים מתוכננים:

    הרחבת ההתייעלות האנרגטית בכל תחומי המפעל שנותרו

פרוייקט להתייעלות אנרגטית במפעל חוגלה קימברלי