תכנית "דיור ירוק" לבתי אבות בישראל

העלייה בהוצאות האנרגיה בבתי אבות וההשקעות השוטפות הנדרשות עקב הנחיות משרד הבריאות, הנם גורם המאיים על שורת הרווח התפעולי ומהוות משאב כללי, ניהולי ותחזוקתי הולך וגדל אשר מכביד על תפקודו השוטף של הארגון.

בעקבות כך החליטה אסקו ישראל ליזום את תכנית "דיור ירוק" לבתי אבות:

אסקו ישראל משקיעה את מלוא ההשקעה הנדרשת בפרויקט ומעניקה אחריות מלאה על כל הציוד המותקן לתקופה של 10 שנים!

אסקו ישראל נותנת פתרון מלא מקיף ותפור למידותיו של הלקוח הכולל: איתור פרויקטים לחיסכון ולהתייעלות, תכנון, הקעה ברכישת הציוד, ביצוע הפרויקט בתיאום מול הלקוח, ניהולו ותחזוקתו למשך כל תקופת ההסכם.

הלקוח נהנה מהחיסכון באנרגיה החל מהחודש הראשון וללא כל השקעה מצדו, וכן ממיתוג כמוסד ירוק אשר שומר על ערכי הסביבה.

בית האבות קרית מנחם

בירושלים

בית האבות בירושלים בקרית מנחם מיועד לקשישים עצמאיים, תשושים וסיעודיים. הוצאות האנרגיה בתחום מערכות חימום המים האמירו והכבידו על תפקודו השוטף של המקום. לאור זאת החליטה הנהלת המקום לבצע שדרוג מקיף למערכות חימום מים כך שיקטין באופן ניכר את הוצאות האנרגיה והתחזוקה…

רשת בתי האבות "נווה עמית"

רחובות

התקנת מערכות לחיסכון במיזוג אוויר

החלפת גופי תאורה לחסכוניים

התקנת מערכת SMART GRID לניטור וניהול צריכת אנרגיה

רשת בתי האבות "נווה עמית"

מוצא

התקנת מערכת יעילה אנרגטית לחימום מי צריכה

התקנת מערכת SMART GRID לניטור וניהול צריכת אנרגיה

רשת בתי אבות

רמת טבעון

התקנת מערכת סולארית לחימום מים

התקנת מערכות לחיסכון במיזוג אוויר

החלפת גופי תאורה לחסכוניים
   התקנת מערכת SMART GRID לניטור וניהול צריכת אנרגיה

0
שנות אחריות