התייעלות אנרגטית וחסכון בחשמל
במוסדות להשכלה גבוהה

במכון האולמפי - בריכה אולימפית חדשה, מכון וינגייט

במסגרת הקמת הבריכה האולימפית החדשה של ישראל, השקיעה אסקו ישראל בהקמת מרכז אנרגיה אשר מספק את צריכת המים החמים של כלל המתקן לרבות חימום מי רחצה, בריכה ועוד.

הפרוייקט הוא בין המתקדמים בעולם מבחינת התייעלות אנרגטית.

מכון וינגייט, המכון הלאומי, לספורט נתניה

התקנת מערכות לחימום מי בריכה

   התקנת מערכות יעילות אנרגטית למיזוג ולחיסכון בחשמל בתוספת מערכת בקרה חכמה.

   התקנת גופי תאורה חסכוניים בכיתות הדרכה.

התייעלות אנרגטית וחסכון בחשמל באוניברסיטת בר אילן

אסקו זכתה במכרז במסגרתו הותקנו כ 10,000 גופי תאורה חסכוניים בכל מתחם הקמפוס.

   התקנת מערכת SMART GRID לניטור וניהול צריכת אנרגיה.

ישיבת "שעלבים"

התקנת מערכות לחיסכון במיזוג אוויר

החלפת גופי תאורה לחסכוניים

התקנת מערכת SMART GRID לניטור וניהול צריכת אנרגיה

חלוקת חשמל ואספקתו

בית הספר "אורט" קרית ביאליק

חלוקת חשמל ואספקתו

% 0
חסכון ללקוח