התייעלות נווה הדסה - מוסד חינוך ותיק בשרון

הפנימיה שהחליפה 1,500 גופי תאורת פנים מבלי להשקיע דבר
ובנוסף קיבלה הטבה " הנחה במחיר החשמל"

הבעיה

המוסד סבל מהתאורה פנים וחוץ  מיושנת לא יעילה ובזבזנית:

עוצמת התאורה נמוכה אשר לא התאימה לצרכי השימוש עבור לימוד ומגורים.
גופי תאורה רבים לא עבדו – חשכה בשבילים ובדרך אל הפנימיה.
הוצאות תחזוקה גבוהות.

הכפר בחן חלופת רכישה עצמית של גופי תאורה אבל מצא כי איש אינו מבטיח הפחתה בהוצאות התחזוקה, והתקשה לקבל אחריות אמיתית מגוף רציני לתקופה של 10 שנים.
לפיכך חיפש גוף יזמי מקצועי אשר יוכל לתת מענה לכלל צרכני האנרגיה של הכפר לרבות מערכות התאורה.

יעדי הפרויקט

המוסד סבל מהתאורה פנים וחוץ  מיושנת לא יעילה ובזבזנית:

♦ עוצמת התאורה נמוכה אשר לא התאימה לצרכי השימוש עבור לימוד ומגורים.
♦ גופי תאורה רבים לא עבדו – חשכה בשבילים ובדרך אל הפנימיה.
♦ הוצאות תחזוקה גבוהות.

הכפר בחן חלופת רכישה עצמית של גופי תאורה אבל מצא כי איש אינו מבטיח הפחתה בהוצאות התחזוקה, והתקשה לקבל אחריות אמיתית מגוף רציני לתקופה של 10 שנים.
לפיכך חיפש גוף יזמי מקצועי אשר יוכל לתת מענה לכלל צרכני האנרגיה של הכפר לרבות מערכות התאורה.

תוצאות הפרויקט

נשמח לענות לכל שאלה:

דילוג לתוכן