מודל אסקו בקיבוץ פלמחים

התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

קיבוץ פלמחים סבל שנים מתשתיות חשמל ישנות ולא בטיחותיות. צרכני החשמל סבלו מהפסקות חשמל תכופות וחלקם אף לא יכלו להדליק דוד וקומקום בו-זמנית, תאורת הרחוב הייתה ישנה ובזבזנית. כמו כן כישוב שנמצא על קו הים ניזוקו מקורוזיה מערכות המיזוג במוסדות הציבור והחינוך המשתמשים סבלו מתת מיזוג בנוסף הוצאות התחזוקה האמירו מדי שנה והכבידו על התקציב השוטף. כל אלה הביאו את הקיבוץ לידי החלטה לטפל בתשתיות החשמל ע"י הכנת תכנית שנתית מסודרת, אך זה דרש השקעות כספיות גדולות ומציאת גוף מתמחה בתחום אשר יוכל להשקיע ולתחזק את המערכות לאורך זמן.

שלב 1

בשלב הראשון חיפש הקיבוץ חברה יזמית מתמחה, בעלת ניסיון בתחומי האנרגיה: הן בתשתיות והן בהתייעלות האנרגטית, אשר תוכל להשקיע על חשבונה בשדרוג תשתיות החשמל, להביאם למצב בטיחותי ותקין, לתחזק אותם לאורך זמן ולשפר באופן ניכר את זמינות החשמל לצרכנים. החברה נדרשה: לתכנן, להקים ולממן תשתיות חדשות, אשר יוכלו לשרת את צרכי הקיבוץ ולפעול למתן שירות נאות לצרכני החשמל והכל עפ"י אמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
אסקו ישראל אשר נבחרה למשימה, תכננה בשיתוף הקיבוץ תכנית השקעה 4 שנתית, אשר כללה שדרוג תשתיות לפי הפרמטרים הבאים: בטיחות וטיפול בתשתיות בשכונות ישנות, הגברת אמינות אספקת חשמל, מדידה מדויקת ותכנון השקעות בשכונות הרחבה, הכל בהתאם לתכניות ההתפתחות של הקיבוץ, תוך מתן דגש על ביצוע פרויקטים בהתייעלות אנרגטית.

שלב ראשון בוצעה השקעה ניכרת ע"י החברה אשר הביאה את התשתיות בשכונות הוותיקות למצב תקין ומתקדם, בו כל אחד יכול ליהנות מזמינות חשמל ומתשתית ראויה אשר תוכל לשרת אותו לאורך שנים. בנוסף מתחזקת אסקו את תשתיות החשמל באופן שוטף על חשבונה. השלב השני היה התקנת מערכות מונים דיגיטאליות – esco grid לכל צרכני החשמל בקיבוץ, מצב זה הביא מידית לירידה בצריכת החשמל של הצרכנים. בנוסף כל לקוח יכול בלחיצת כפתור להיכנס למונה שלו ולבדוק את צריכת החשמל, ובכך לחסוך וליהנות משעות התעו"ז. מערכת זו מנוטרת ע"י מערכת הבילינג והerp שפותחה ע"י אסקו אשר מסוגלת להתריע על תקלות לרבות מתן התראות על בזבוזי חשמל ואובדני חשמל בזמן אמת .

שלב 2

השלב השני היה התקנת מערכות מונים דיגיטאליות – esco grid לכל צרכני החשמל בקיבוץ, מצב זה הביא מידית לירידה בצריכת החשמל של הצרכנים. בנוסף כל לקוח יכול בלחיצת כפתור להיכנס למונה שלו ולבדוק את צריכת החשמל, ובכך לחסוך וליהנות משעות התעו"ז. מערכת זו מנוטרת ע"י מערכת הבילינג והerp שפותחה ע"י אסקו אשר מסוגלת להתריע על תקלות לרבות מתן התראות על בזבוזי חשמל ואובדני חשמל בזמן אמת .

שלב 3

השלב השלישי – תכנון ומימון השקעה ויישומה בשכונות ההרחבה, לרבות התאמתם לגודל חיבור החשמל תוך התאמת תשתיות החשמל הראשיות- לוחות ראשיים קוי מתח גבוה ונמוך להתפתחות העתידית של הקיבוץ .

שלב 4

השלב הרביעי – יישום פרויקטים בהתייעלות אנרגטית הן במערכות המיזוג והן בתשתיות וגופי התאורה (תאורת חוץ ופנים), במודל בו אסקו משקיעה את מלוא ההשקעה ומתחזקת את המערכות על חשבונה למשך 10 שנים. הפרויקטים יושמו במוסדות החינוך, הגנים ומוסדות הציבור, אשר משרתים את תושבי הישוב. מערכות אלו היו ישנות ובזבזניות, וצרכו משאבי תחזוקה ניכרים. בנוסף גרמו לחוסר שביעות רצון מהמשתמשים.
במסגרת תכנית green-village: אסקו ישראל החליפה על חשבונה את מערכות המיזוג הישנות למערכות מיזוג מדגם אסקו אינוורטר אשר חוסכות בהוצאות החשמל כ34%, תוך מתן אחריות ל 10 שנים על המערכות אשר מותקנות ע"י אסקו. בנוסף הותקנו גלאים לחיסכון בחשמל .
בנוסף, אסקו החליפה כ- 250 גופי תאורה ישנים לגופי תאורה חסכוניים מדגם LED (לרבות החלפת תשתיות התאורה, עמודים, הארקות לוחות חשמל). פרויקט זה הביא לחיסכון של כ 70% – 65% בצריכת החשמל בנוסף הגביר את עצמת ההארה הן בדרכי הקיבוץ והן במוסדות הציבור כדוגמת גני הילדים.

שלב 5

במסגרת השלב החמישי תוכננה ומוקמת מערכת לייצור חשמל ירוק על גבי מוסדות הציבור של הקיבוץ. החליפה על חשבונה את מערכות המיזוג הישנות למערכות מיזוג מדגם אסקו אינוורטר אשר חוסכות בהוצאות החשמל כ34%, תוך מתן אחריות ל 10 שנים על המערכות אשר מותקנות ע"י אסקו. בנוסף הותקנו גלאים לחיסכון בחשמל .
בנוסף, אסקו החליפה כ- 250 גופי תאורה ישנים לגופי תאורה חסכוניים מדגם LED (לרבות החלפת תשתיות התאורה, עמודים, הארקות לוחות חשמל). פרויקט זה הביא לחיסכון של כ 70% – 65% בצריכת החשמל בנוסף הגביר את עצמת ההארה הן בדרכי הקיבוץ והן במוסדות הציבור כדוגמת גני הילדים.

תוצאות הפרויקט

אסקו ישראל בשיתוף הקיבוץ הביאו באמצעות יישום תכנית ההשקעות, את תשתיות החשמל של הקיבוץ ממצב כאוטי למצב חדיש, בטיחותי ויעיל אנרגטי.

במודל בו אסקו מימנה, תכננה, השקיעה ומתחזקת את תשתיות החשמל, התאורה והמיזוג על חשבונה כאשר הקיבוץ נהנה מחיסכון ניכר בהוצאות התחזוקה והאנרגיה ומיכולת לנצל את משאביו הכספיים לאפיקים קהילתיים.

* הסרטון הינם סרטון המחשה ללא מלל *

נשמח לענות לכל שאלה:

דילוג לתוכן