מודל האסקו בעיר בת-ים

לצורך שדרוג תשתית התאורה והחלפת גופי התאורה לגופים חדישים ויעלים אנרגטית בחרה העיר בת ים במודל האסקו.
יעדי הפרויקט היו לשפר את השירות לאזרח מבלי להעלות את ההוצאה הכספית.

יעדי הפרויקט במודל אסקו

  חיסכון בהוצאות האנרגיה מבלי לבצע השקעות על חשבון העירייה.

  חיסכון בהוצאות התחזוקה השוטפת.

  עמידה ביעדי התקציב השנתיים של העירייה – בחירה במודל בו העירייה אינה נדרשת להשקיע כלל.

  חיסכון בהוצאות המימון הנדרש לטובת ביצוע ההשקעה הנדרשת, והסטת כספים לטובת השקעות בתחומי החינוך ורווחת התושבים.

  הגדלת עצמת ההארה במקומות החשוכים "יורת אור בפחות כסף"

  טיפול בתשתיות התאורה הישנות (עמודים, מרכזיות תאורה)

  קיימות סביבתית "עיר מקיימת" יעלה אנרגטית תוך שמירה על ערכי איכות הסביבה.

  קבלת מענה מידי לתיקון ואחריות מלאה על הגופים למשך כל תקופת ההסכם מטעם היזם.

שיטת העבודה במודל אסקו

נקבעה תכנית עבודה במסגרתה יוחלפו כ- 7,500 גופי תאורה ישנים בגופי תאורה חדשים, יעילים אנרגטית וכל זאת במשך שישה חודשים בלבד.

תוצאות הפרויקט

בוצעה מדידה מדויקת של תאורת החוץ לפני ההחלפה ולאחר ההחלפה לגופים יעילים אנרגטית ונקבע חיסכון ממוצע של 75% (ראו שקף מתוך מערכת המדידה).
שביעות רצון התושבים גדלה – הרחובות מוארים יותר ועלות האנרגיה פחתה!

העירייה לא נדרשה להשקעה כספית מצידה והתקציב יכול להתפנות לנושאים אחרים: חינוך, רווחות התושב ועוד.

עמידה ביעדי התקציב השנתיים – אין בתל"מים בהשקעות, אשר נדרשים לטיפול בחלופת גופי תאורה קיימים, כיוון שחברת האסקו מעניקה אחריות על הגופים שהותקנו למשך כל תקופת ההסכם וגופי התאורה שהותקנו תוצרת געש תאורה הנם האיכותיים מסוגם.

נשמח לענות לכל שאלה:

דילוג לתוכן