חלוקה ואספקת חשמל

בקיבוצים ובמגזר הכפרי

קרן אסקו לביצוע פרוייקטים בחלוקה ואספקת חשמל

לקבלת מגזין דיגיטלי נא למלא את הפרטים: