יעילות 100%
סביבה 100%
כלכלה 100%

Efficiency

יעילות אנרגטית (כ- 34% בממוצע)

הגדלת התפוקה

הגדלת הרווח
מאפשר למפעל תזרים חופשי להשקעה בפיתוח עסקי

Enviroment

הפחתת צריכת אנרגיה

תרומה ישריה לאיכות הסביבה (יחס ישיר)

הקטנת הצאות על איכות סביבה
מאפשר תזרים חופשי לפיתוח עסקי

Economic

הפחתת הצאות האנרגיה והתחזוקה

תרומה מיידית לשורת הרווח מבלי להשקיע דבר

תזרם חופשי להשקעות בפיתוח עסקי

E3 - מודל אנרגטי לפיתוח עסקי

למידע נוסף אודות מודל אסקו נא מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם: