יעילות 100%
סביבה 100%
כלכלה 100%

יעילות אנרגטית (כ- 34% בממוצע)

הגדלת התפוקה

הגדלת הרווח
מאפשר למפעל תזרים חופשי להשקעה בפיתוח עסקי

הפחתת צריכת אנרגיה

תרומה ישריה לאיכות הסביבה (יחס ישיר)

הקטנת הצאות על איכות סביבה
מאפשר תזרים חופשי לפיתוח עסקי

הפחתת הצאות האנרגיה והתחזוקה

תרומה מיידית לשורת הרווח מבלי להשקיע דבר

תזרם חופשי להשקעות בפיתוח עסקי

E3 - מודל אנרגטי לפיתוח עסקי

למידע נוסף אודות מודל אסקו נא מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם: