פרויקטים חכמים בחרת EL AL - קמפוס נתב"ג

הישג טכנולוגי ויצירתיות פיננסית חברו ליישום פרויקטים חכמים בתאורה

במתחם המקפוס התפעולי של חברת התעופה הגדולה בישראל!

חברת אל על בחנה אלטרנטיבות רבות לפתרון ראוי ומקיף בתחם תאורת אזורי התפעול והעבודה השונים בקמפוס החברה בנתב"ג, החברה חיפשה פיתרון שיגרום להגדלת עיצוב הארה באזורי הטיפול של המטוסים וזאת לקראת כניסתם לשירות של מטוסי הדרימליינר החדישים. כמו כן, פתרון שיכלול תאורה חסכונית וחדשנית אשר יוכל לשרת את החברה לאורך זמן לקראת ביצוע המשימה של הפרויקט המורכב והמאתגר ביותר שיושם בישראל בשנים האחרונות. החברה בחרה בפתרון המקיף של חברת אסקו ישראל לישום פרויקטים בהתייעלות אנרגטית.

תכנון ויישום "הגדלת עצמת הארה תוך יצירת חיסכון בהוצאות האנרגיה"

משימה מסוג זה הינה מורכבת מאוד ולכן הצוות ההנדסי של אסקו בשיתוף הלקוח ערך לפני ישום הפרויקט. התכנון המפורט של מתחמי התעסוקה הן לאזורי תפעול מורכבים בהם נדרשת רמת הארה גבוהה לאזורי אחסון ולוגיסטיקה. התכנון כלל מדידות של עצמת הארה וצריכת החמשל. הנ"ל הצריך את אסקו לעריכת מכרז בו התשתתפו מספר חברות בינהם חברות בינלאומיות.

פרויקט - מתחם תפעולי מטופסי דרימליינר

נדרש פתרון שיכלול פתרון הארה לגופי תאורה שיכלול תכנון לצורך הגדלת תפוקה באזורי עבדוה שונים בגובה שונה נדרש פתרון אשר יהיה יעיל אנרגטי ויביא לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל. כמו כן על החברה היה להיערך להתקנה מורכבת בגובה רב וזאת בפרק זמן קצר (המתחם פועל 24/7 – 365 ימים בשנה).

תוצאות הפרויקט

במסגרת הפרויקט גדלה עצמת הארה כאשר הפרויקט מניב חסיכון של כ- 70% בצריכת האנרגיה, אסקו הענקיה לאל על 10 שנים אחריות מלאה על ההתקנה ועל גוף התאורה.

בניית מרכז אנרגיה לאספקת מים חמים

אסקו הקימה מערכות יעילות אנרגטית לחימום מים עבור אתרי צריכת מים במתחם אל על בשדה התעופה, לרבת מתן שירותי אחריות מלאים ל- 10 שנים.